GS1 Barkod


Ticari ürünlerin hızlı ve doğru tanımlanmasına olanak sağlayan GS1 Barkod Sistemleri amacına uygun kullanıldığında tedarik zinciri boyunca verimliliği artırmakta, maliyetleri azaltmaktadır.
GS1 Barkodları, bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama (ADC) uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlamaktadır. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran ADC uygulamaları sayesinde, iş ortamlarının gerektirdiği doğruluk ve hıza ulaşılarak işlemlerde verimlilik artışı sağlanmaktadır. GS1 Sistemi barkod standartları, bu sistem kapsamında kullanılacak barkodların uygulama kurallarını belirlemektedir. Bu kurallar, barkodlarda yer alacak tanımlama numaralarının ve tamamlayıcı bilgilerin nasıl kodlanacağını, kullanılacak barkod alfabelerini, barkodların basım tekniklerini ve barkodların ürünler üzerindeki yerleştirilme biçimlerini açıklamaktadır.

GTIN-13: Ürünlere Barkod Numarası Verilmesi

Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) Nedir?

Ticari ürün, Tedarik Zincirinin herhangi bir noktasında sipariş edilen, satılan, dağıtımı yapılan, yer değiştiren ya da satın alınan, dolayısıyla başta fiyatı olmak üzerine bütün tanımlayıcı bilgilerine ihtiyaç duyulan mal ya da hizmetdir. Ticari ürünlerin üzerinde barkodlara basılmış şekilde yer alan, ürün çeşidini dünya üzerinde özgün (tekrar etmeyen) olarak tanımlayan numaraya GTIN denir. GTIN veritabanlarında tutulan ürün bilgisine erişim sağlayan bir anahtar görevi görür ve ADC (Automatic Data Capture – Otomatik Veri Toplama) uygulamalarında kullanılır.

Ürünlerini perakende satış noktasında satmak isteyen firmanın GS1 Türkiye’ye başvurusu sonucunda, firmaya ihtiyaca göre 7,  8, 9, 10, 11  ya da 12  basamaklı bir GS1 Firma Öneki tahsis edilir. Firma ürünlerini, öneki 7 basamaklıysa 00000’dan, 8 basamaklıysa 0000’dan, 9 basamaklıysa 000’dan , 10 basamaklıysa 00’dan, 11 basamaklıysa 0’dan başlayarak numaralandırır ve numaralandırmaya ardışık olarak devam eder. Örneğin GS1 firma öneki 9 basamaklıysa, önekin sonuna ürünlerini numaralanırmak 000’dan başlayarak 1 artan şekilde 999’a kadar 3 basamak ekler (000,001,002,003,…..,999 şeklinde)

Firma tarafından üretilen bu ürün numaraları GS1 Firma Önekinin sonuna eklenir ve böylece GTIN’in ilk 12 basamağı oluşturulmuş olur. GTIN numarasının 13. ve son basamağı kontrol basamağı adı verilen bir basamaktır ve barkod yazıcılar tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Firma GS1 Türkiye’ye üyelik yükümlülüklerini yerine getirdikçe GS1 Firma Önekini kullanarak ürünlerine barkod numarası yaratabilir veya mevcut numaralarını kullanmaya devam edebilir.
SeçenekGS1 Firma ÖnekiÜrün NumarasıK.B.
7 basamaklıN1 N2 N3 N4 N5 N6 N7N8 N9 N10 N11 N12N13
8 basamaklıN1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8N9 N10 N11 N12N13
9 basamaklıN1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9N10 N11 N12N13
10 basamaklıN1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10N11 N12N13
11 basamaklıN1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11N12N13
12 basamaklıN1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12N13

Firma Öneki: GS1 Türkiye’ye başvuran firmalara verilen GS1 Firma Önekidir. GS1 Türkiye, ürün çeşidi sayısı 100.000’e kadar çıkabilecek firmalara 7 basamaklı, ürün çeşidi sayısı 10.000’e kadar çıkabilecek firmalara 8 basamaklı, ürün çeşidi sayısı 1.000’e kadar çıkabilecek firmalara 9 basamaklı, ürün çeşidi sayısı 100’e kadar çıkabilecek firmalara 10 basamaklı, ürün çeşidi sayısı 10’a kadar çıkabilecek firmalara 11 basamaklı ve sadece 1 ürün çeşidi olan v firmalara ise 12 basamaklı firma numarası vermektedir.

Ürün Numarası: GS1 Türkiye’ye başvurarak firma numarası alan firmalar, her bir değişik ticari ürünlerine kendileri numara verirler. Ürünlere verilecek numaralar yukarıda tanımlanan GTIN-13 yapısına uygun olarak ve  burada açıklanan GTIN oluşturma yöntemlerine bağlı kalınarak verilmelidir.

NOT: Ürün numaraları verilirken ürünler için herhangi bir gruplama, sınıflama veya kodlama yapılmamalı, numaralar her yeni ürün için 1 artan sırada verilmelidir.

Kontrol Basamağı: GTIN-13 numarasındaki 13. basamak (N13) Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan kontrol basamağıdır. Barkod yazıcılar kontrol basamağını otomatik olarak hesaplamaktadır. Dilerseniz kontrol basamağını bu sayfadan hesaplayabilirsiniz.

GTIN-13 Üretme Örnekleri

1) Firmaya 7 basamaklı 8691234 Firma Öneki tahsis edilmiş olsun. Firmanın numaralandıracağı ürünleri de Kısa Kollu Bluz, Uzun Kollu Bluz, Gömlek olsun. Bu durumda ürünlerin GTIN’leri aşağıdaki gibi olur.

ÜrünFirma ÖnekiÜrün ReferansıK.B.GTIN
Kısa Kollu Bluz86912340000078691234000007
Uzun Kollu Bluz86912340000148691234000014
Gömlek86912340000218691234000021

2) Firmaya 8 basamaklı 86912345 Firma Öneki tahsis edilmiş olsun. Firmanın numaralandıracağı ürünleri de porselen tabak, cam tabak ve cam bardak olsun.

ÜrünFirma ÖnekiÜrün ReferansıK.B.GTIN
Porselen Tabak86912345000028691234500002
Cam Tabak86912345000198691234500019
Cam Bardak86912345000268691234500026

3) Firmaya 9 basamaklı 869123456 Firma Öneki tahsis edilmiş olsun. Firmanın numaralandıracağı ürünleri de 1 kilo yeşil zeytin, 2 kilo yeşil zeytin ve 1 kilo beyaz peynir olsun.

ÜrünFirma ÖnekiÜrün ReferansıK.B.GTIN
1 kg. yeşil zeytin86912345600068691234560006
2 kg. yeşil zeytin86912345600138691234560013
1 kg.beyaz peynir86912345600208691234560020

Türkiyede GS1 Barkodlarını 868 ve 869 ile başlayan Barkodları Türkiye Odalar ve Borsalar(TOBB) Birliği vermektedir.

Firmamız 868 veya 869 ile başlayan barkod tahsisisi yapamamaktadır. TOBB’dan barkod tahsisi yapmak isteyen firmalar için başvurularınızı sizin adınıza gs1.tobb.org.tr’de yapabiliriz.

Lütfen Dikkat: Her ülke barkodları kendi ülke kodları ile başlar. Firmamız tarafından gönderilecek barkodlar tamamen Amazon, Ebay, iTones ve Walmart kullanım amaçlı olduğu için Amerika Birleşik Devletlerin Kodları ile gönderilecektir.

Kaynak: TOBB

Şimdi Barkod Siparişi Verin